Facebook icon
YouTube icon

Dopis předsedy Českého volejbalového svazu - Zdeňka Haníka (13.4.2017)

Vážení volejbalisté! V souvislosti se vzrušenými názorovými střety o budoucí podobu volejbalu před volbou předsedy Českého volejbalového svazu (ČVS) zvažuji z různých úhlů pohledu svoji kandidaturu na tento post.  Mám za to, že jsem v čase uplynulém pro český volejbal mnohé vykonal a můj současný přínos vidím v zachování kontinuity práce v oblastech, v nichž se volejbalovému svazu v posledních letech daří.  Jsem reprezentantem volejbalu na úrovni Českého olympijského výboru (ČOV), kde z pozice místopředsedy odpovídám za důležitou oblast vzdělávání a jsem členem Národní rady pro sport, což je poradní orgán ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po nastalých problémech v ekonomické oblasti pokládám za vhodné, v rámci zklidnění situace, do řízení ČVS doporučit osobu nezatíženou minulostí a s manažerskými zkušenostmi, která bude garantem transparentního řízení především v oblasti ekonomiky.  Na pozici předsedy ČVS proto navrhuji jako vhodného kandidáta Marka Pakostu. Dohodli jsme se společně na tom, že bych případně v jím vedeném týmu zajišťoval kontinuitu v úspěšných oblastech z pozice člena Správní rady ČVS. Tímto řešením by se mohl splnit i požadavek hnutí na transparentní a profesionální řízení ČVS, především v oblasti ekonomiky a současně zachování mé práce pro zvyšování úrovně volejbalu, kterou nezpochybňuje ani většina mých kritiků. Společně chceme pro takové řešení najít pochopení u většiny členů Výboru ČVS, a proto se vzdávám kandidatury na post předsedy ČVS ve prospěch volejbalu. Společně jsme tento postup představili předsedovi ČOV panu Jiřímu Kejvalovi a předsedovi ČUS panu Miroslavu Janstovi, kteří toto řešení uvítali a plně podpořili.

S úctou a pozdravem

Zdeněk Haník

V Praze dne 13. 4. 2017

Zdroj: cvf.cz