Facebook icon
YouTube icon

UNIQA extraliga mužů je na svém restartu, ženy o týden později. (12.11.2020)

Po několika dlouhých dnech čekání obdržel Český volejbalový svaz výjimku Ministerstva zdravotnictví na pořádání profesionálních soutěží. Tato výjimka MZ je identická s výjimkou MZ, která povolovala zápasy evropských pohárů. Výjimka MZ na zápasy CEV byla doručena do datové schránky ČVS již v minulých dnech.

V sobotu se tedy opět rozběhne UNIQA volejbalová extraliga mužů. Finální potvrzení sobotních zápasů UNIQA extraligy mužů bude po videokonferenci AVOKu mužů, která se uskuteční dnes od 14 hodin.

(Poznámka redakce: dnes ve 14:15 se AVOK EX-M usnesl, že UNIQA extraliga mužů bude pokračovat v sobotu 14.11.2020 - 10.kolem.)

Ženy svojí nejvyšší soutěž začnou až za týden. Důvodem je start našich účastníků v evropských pohárech.

Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro uskutečnění zápasů UNIQA extraligy jsou následující:

Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu sportovní haly (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu sportovní haly. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 stupňů Celsia, bude umožněn vstup pouze se souhlasem klubového lékaře pověřeného organizátorem.

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu sportovní haly potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u klubového lékaře v případě hráčů a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných vareálu sportovní haly.

Všichni hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před každým soutěžním utkáním. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do sportovní haly, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hodin od odběru biologického vzorku. Povinnost absolvovat RT-PCR test před utkáním se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT –PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k soutěžnímu utkání pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT –PCR testu více než 90 dní, osoba k soutěžnímu utkání nenastoupí a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

Klubový lékař v případě hráčů a členů realizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem v případě ostatních povinných osob, vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení a výsledek posledního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

* Organizátor nebo klub zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní haly. Tato povinnost se nevztahuje na hráče a rozhodčí v průběhu utkání nebo tréninku a v době použití sprch.

* Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.

* Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu sportovní haly nepřesáhl 100 osob.

* Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.

* Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pořádání utkání volejbalové extraligy bude probíhat v souladu s výše uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami Závaznými pokyny k organizaci utkání profesionálních soutěží ve volejbalu, basketbalu, házené a florbalu.

 
Autor: Jiří Carba
Zdroj: cvf.cz